SERVIRA / Flash: a VPS és az IaaS jövője

Flash: a VPS és az IaaS jövője

Flash storage cloud és VPS megoldásokhoz / Flash storage for cloud & VPS solutions

A felhő alapú megoldások elterjedésének hála, a megfelelő számítási kapacitás elérése többé nem probléma. Az elérhető processzorok száma és a memória mennyisége gyakorlatilag végtelen: bárki könnyedén futtathat olyan alkalmazásokat, számításokat, melyekhez az elmúlt évtizedben még szuperszámítógépek kellettek. 

Az informatikai rendszerek működése olyan, mint az olló: miközben az egyik oldal nyílik – jelen esetben a végtelen teljesítmény felé – addig a másik oldal zárul. A hagyományos, SATA csatlakozókkal rendelkező storage rendszerek ma már nem képesek megfelelő sebességgel feldolgozni a processzorok végtelen felhőjéből feléjük küldött nagy mennyiségű adatot. Emiatt a rendszerek sebessége és teljesítménye jelentősen csökken.

A szerver- és storage-gyártók folyamatosan dolgoznak azon, hogy az általuk kínált megoldások gyorsabb adatátvitelt biztosítsanak. Az IBM például bemutatta a FlashSystem 820 storage rendszerét, mely segítségével a felhasználók összesen akár 12TB kapacitású NAND Flash tárolót állíthatnak szolgálatukba.

A különböző interface-ek – mint a SATA vagy a SCSI – helyett az IBM FlashSystemben található NAND Flash modulok közvetlenül kapcsolódnak a rendszerhez, átugorva a köztes felületek által képzett sebesség- és teljesítménybeli gátakat. Így a hagyományos, merevlemezeket alkalmazó NAS/SAN rendszereknél harmincszor, az SSD alapú rendszereknél két és félszer gyorsabban képesek feldolgozni és kiszolgálni az adatokat.

Emellett az IBM különböző adatvédelmi technológiákkal is ellátta a rendszert, ezek tovább növelték a megbízhatóságot: amennyiben egy modulon valamilyen hibás szektor keletkezik, a rendszer képes lezárni és megkerülni ezt a területet, lehetővé téve a modul fennmaradó, hibátlan kapacitásának további kihasználását. További előnye az új technológiának, hogy a meghibásodás nem igényel azonnali beavatkozást, így az SSD-alapú storage megoldásokhoz képest akár tízszeres élettartam is elérhető a FlashSystem használatával.

A Variable Stripe RAID technológia lehetővé teszi, hogy a RAID-csíkok méretét dinamikusan átméretezhesse a felhasználó. A 2D RAID technológia segítségével az adatok integritása mellett az esetleges visszaállítási folyamatok is jóval hatékonyabban kivitelezhetőek.


In the wake of cloud technology, raw performance is no longer an issue: you have access to unlimited amount of processors and memory, making it possible to easily run processess and calculations that require resources you could only fin din supercomputers in the last decade.

But IT systems work as scissors: where one end opens up fast – the unlimited performance – the other side starts to close down even faster. Regular storages with SATA connectors are no longer able to process the vast amount of data tossed onto them by the endless cloud of processors, thus resulting in significant loss of speed and performance.

Server and storage manufacturers are working on solutions that deliver faster data transfer, enabling you to utilize the full power of the cloud more effectively. As a result of this ever going research, IBM recently introduced the FlashSystem 820 storage system, giving you access to 12 terabytes of pure NAND Flash storage

Rather than using various interfaces – like SATA or SCSI - to connect the storage module to the system, the IBM FlashSystem connects directly to the flash modules that store your data. This enables 30 times faster data processing compared to regular SAS or NAS storage system. Compared to recent king of storage solutions, the FlashSystem is able to deliver data 2 and a half times faster than SSD-based storages.

IBM also utilized various security solutions, that make the FlashSystem even more reliable: when a module encounters a bad sector, the system is able to bypass that damaged sector, enabling you to utilizue the remaining working capacity of that module. As a result of this new technology, the IBM FlashSystem doesn’t need immediate intervention or module-replacement, essentially providing 10 times the lifetime than regular SSD-based storages.

Variable Stripe RAID technology let’s you dynamically change the size of RAID stripes on the fly, while the system also uses 2D RAID technology, resulting in higher data integrity and more efficient & faster recovery in case of data loss.


Infolge des Cloud Computing ist pure Leistung kein Thema mehr: man hat Zugriff auf eine unbegrenzte Menge von Prozessoren und Speichern, die es ermöglichen Prozesse und Berechnungen problemlos auszuführen, die während Vergangener Dekaden nur mit Hilfe von Supercomputern möglich waren.

Doch IT-Systeme funktionieren wie Scheren, deren eine Seite öffnet sich schnell, - das heißt unbegrenzte Leistung bietet - die andere Seite aber beginnt sich um so schneller zu schließen. Reguläre Speicher mit SATA-Anschlüssen sind nicht mehr fähig in der Lage, die große Menge der Daten, die auf sie durch die endlose Wolke von Prozessoren geschleudert wird zu verarbeiten. Daraus ergibt sich ein signifikanter Verlust an Geschwindigkeit und Leistung.

Herstellen von Servern und Speichern arbeiten an einer Lösung, die eine schnellere Datenüberertragung ermöglicht, damit um eine effektivere Nutzung der Leistung der Wolke zu garantieren dieser Forschung, brachte IBM vor kurzem das Datenspeichersystem FlashSystem 820 auf den Markt, welches den Zugriff auf 12 TB reinen NAND-Flash-Speicher ermöglicht.

Anstelle verschieder Schnittstellen - wie SATA oder SCSI - um das Speichermodul mit dem System zu verbinden, verbindet das IBM Flashsystem direkt mit den Flash-Modulen, die die Daten speichern. Das ermöglicht eine dreißigmal schnellere Datenverarbeitung im Vergleich zum regulären SAS- oder NAS-Speichersystem. Im Vergleich zu vorherrschen Speichersystemen, ist das FlashSystem fähig, Daten 2,5 Mal schneller als die üblichen SSD-basierten Speicher zu liefern.

IBM hat auch verschiedene Sicherheitslösungen verwendet, um das FlashSystem noch betriebsicherer zu machen: Wenn ein Modeul auf einen fehlerhaften Sektor stößt, ist das System in der Lage diesen beschädigten Sektor zu umgehen, damit man die verbleibende Arbeitsfähigkeit dieses Moduls weiter nutezen kann. Als Folge dieser neuen Technologie braucht das IBM FlashSystem keine sofortige Intervention oder einen Modul-Ersatz und hat damit eine 10-fach längere Lebensdauer als normale SSD-basierte Speicher.

Die Variable Stripe RAID-Technologie erlaubt, die Grüße der RAID-Stripes 'on the fly' zu ändern, während das System auch 2D-RAID-Technologie verwendet, die zu höherer Datenintegrität und einer effizienteren und schnelleren Wiederherstellung im Falle von Datenverlust führt.

Támogatott rendszereink